Chirurg na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
 • Kujawsko-Pomorskie

  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
 • Łódzkie

  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
 • Lubelskie

  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • OPERACJE JASKRY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Lubuskie

  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
 • Małopolskie

  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
 • Mazowieckie

  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
 • Opolskie

  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • OPERACJE JASKRY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
 • Podkarpackie

  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • OPERACJE JASKRY
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
 • Podlaskie

  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • OPERACJE JASKRY
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
 • Pomorskie

  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
 • Śląskie

  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
 • Swiętokrzyskie

  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
 • Wielkopolskie

  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • OPERACJE JASKRY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
 • Zachodniopomorskie

  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • OPERACJE JASKRY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI PŁUC
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY