Chirurg na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
 • Łódzkie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
 • Lubelskie

  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Lubuskie

  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Małopolskie

  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
 • Mazowieckie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Opolskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
 • Podkarpackie

  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
 • Podlaskie

  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
 • Pomorskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
 • Śląskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
 • Swiętokrzyskie

  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Wielkopolskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
 • Zachodniopomorskie

  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI PŁUC
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM